Årets sponsorföreläsare

Om föreläsningen

Många frågor, situationer och arbetsuppgifter som vi möter som psykologstudenter, PTP-psykologer, forskare och leg.psykologer är komplexa och går att närma sig från vitt skilda vinklar och håll. Med avstamp i några olika exempel kommer Kristina reflektera över hur mycket vi har att vinna på att förhålla oss ickebinärt till vår praktik, och att träna på att byta och utforska fler perspektiv och ingångar än 1/0. Det kommer också finnas möjlighet att ställa egna frågor om exempelvis psykologens yrkesutövning, professions-etiska utmaningar, Psykologförbundets politik och verksamhet etc.


Kristina Taylor är ordförande för Sveriges Psykologförbund. Kristina har en bakgrund som bland annat skolpsykolog och har även varit ordförande för förbundets Etikråd.

Om föreläsningen

Pratar vi folkhälsa och hälsofrämjande arbete är det i skola och förskola det händer. En trygg och stimulerande förskoletid och en lyckad skolgång vet vi idag är en av de allra främsta hälsofrämjande faktorerna. Varför? Förutom att ge oss verktygen att navigera i samhället är det i skola och förskola en stor del av vår självbild formas. Det är här vi lär oss vad vi klarar och inte klarar av, här vi får bekräftelse på om vi är lyckade eller misslyckade individer. I klassen lär vi oss vem vi är och vem blir tillsammans med andra; ledare eller följare, en som hör till eller en som är utanför, en som bidrar eller en som förstör. Här byggs vår självkänsla och grunden till om vi blir friska eller hälsosvaga individer. Psykologiska och mentala "skador” från skoltiden tar ofta lång tid att reparera, ibland går det inte alls. I skolan finns så mycket att göra och så mycket att vinna! Och det mesta utan något som helst magisk-extra-allt-insats.


Föreläsningen kommer att utforska skolan som hälsofrämjande och förebyggande arena, skolpsykologens roll och profession och våra möjligheter att bidra till att skolan blir den hälsosamma plats för utveckling som skollagen beskriver att den ska vara.

Psifos är Sveriges nationella förening för psykologer i förskola och skola. Annika Dellholm är medlem i Psifos styrelse och arbetar till vardags med att utveckla elevhälsoarbetet på grundskolorna i Malmö. Med från Psifos styrelse är också Anna Yttergård, som till vardags arbetar som projektledare i Upplands Väsby. Prata gärna med oss om arbete i förskola-grundskola-gymnasium under PS22!