Årets studentföreläsare

Medans ekonomisk ojämlikhet ökar i världen har interventioner för att motverka den här trenden varit överlag ineffektiva. Det antyds ofta att hur låginkomsttagare gör ekonomiska beslut kan vara en faktor som hindrar ekonomisk mobilitet. För att undersöka detta testade vi 5000 individer från 27 länder på tio olika “cognitive biases” relevanta för finansiellt beslutsfattande. Vi jämförde sen mellan låginkomsttagare och individer som överkommit ekonomiska svårigheter, såkallade “positive deviants”. Vi fann ingen skillnad mellan inkomstgrupper eller länder och drar då slutsatsen att det inte är typen av ekonomiska val individer gör (biased eller unbiased) som är det som avgör ens ekonomiska mobilitet. (pre-print av artikeln https://psyarxiv.com/mrxy6/).